‘ હું માફ કરી શકું છું પણ ભૂલી શકતો નથી ‘    એમ કેહેવાનો  મતલબ એજ થતો હોય છે કે    ‘હું માફ કરી શકતો  નથી.’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s