” હું જાણું છું કે મારી મરજી થી અહી આવ્યો નથી ,
અને
એ પણ જાણું છું કે મારી મરજી થી જવાનો પણ નથી ,
પરંતુ
આ બન્ને સમયગાળા વચ્ચે જે કંઈ થાય છે
તે હું મારી મરજી થી કરું છું ……….. “

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s